CASTELLANO | ENGLISH

ALTRES DISCIPLINES

Teràpia Gestalt »

Teràpia Humanista iniciada per Fritz Perls a la dècada dels seixanta. La Teràpia Gestalt tracta la persona en la seva integritat, considerant tant els aspectes corporals, com els instintius, emocionals i espirituals. Ajuda a crear una visió més clara i més completa del que som, i a clarificar i dirigir-nos cap a les nostres necessitats més genuïnes. Està adreçada a totes aquelles persones que desitgin millorar la seva qualitat de vida mitjançant l'autoconeixement.

Es basa en: viure i sentir el present, aquí i ara, viure i sentir la realitat; ser conscient o "awareness", és la persona la que s'adona de què li passa; acceptar el que un és, no buscar ídols, no acceptar els "hauries de", ser responsable dels propis actes, i emfatitzar el "com" o el "per a què", més que el "perquè".

Per concertar una sessió, pots posar-te en contacte amb nosaltres.

Osteopatia Bioenergètica Cel·lular (OBC) »

L'osteopatia va ser originàriament desenvolupada a finals del segle XIX pel doctor Andrew Taylor Still. Prenent aquests fonaments i la seva experiència de vida, Montserrat Gascón va desenvolupar l'OBC, mostrant que el nostre cor és l'òrgan vital per excel·lència i també és el receptor i catalitzador de la nostra vida emocional i espiritual. Davant la por o qualsevol altre tipus d'amenaça és el Pericardi qui reacciona retraient-se, permetent així que el cor segueixi bombant per mantenir-nos en vida. Per les seves múltiples insercions anatòmiques i neurofisiològiques, qualsevol reacció del Pericardi afecta extensivament a tot el nostre organisme El Pericardi-Cor és una peça essencial per a la comprensió i evolució de l'ésser humà. És al Pericardi-Cor on es re-uneixen el cos i l'ànima permetent en aquesta unió la manifestació de l'Esperit. L'OBC treballa a diversos nivells considerant la persona en la seva totalitat i les possibles causes espirituals i emocionals de la seva malaltia.

El tractament involucra els plànols físic, visceral, metabòlic, emocional, psicològic i espiritual. El resultat és una profunda relaxació i harmonització de tot l'organisme, potenciant les seves pròpies forces vitals de curació.

Per concertar una sessió, pots posar-te en contacte amb nosaltres.

Parell Biomagnètic Mèdic »

Descobert pel Dr. Goiz al 1988, és un tractament que per mitjà de l'aplicació de parells d'imants en punts específics del cos aconsegueix eliminar: virus, bacteris, fongs o paràsits, que són causa de la majoria dels patiments greus de l'ésser humà. Estudia, detecta, mesura i corregeix les alteracions del pH (potencial d'hidrogen) dels éssers vius.

El Dr. Goiz ha proveït d'un mapa corporal, on es detallen els punts o parells biomagnètics en els quals s'han d'aplicar els imants. Es mostra també el nom del microorganisme i la malaltia que pot causar depenent del lloc del cos on s'hagi radicat. El biomagnetista pot reconèixer així una malaltia, tot i que aquesta no hagi presentat els símptomes propis de la patologia.

Per concertar una sessió, pots posar-te en contacte amb nosaltres.

Meera 'Indian Flower'
noves constel·lacions
©2009 nuevasconstelaciones.com | imprint | contacte

"Quan el terapeuta i el pacient ja no són dos, quan el terapeuta no és només un terapeuta, i quan el pacient ja no és un pacient, sinó que sorgeix una profunda relació de jo-tu, quan el terapeuta no vol "tractar" a la persona, quan el pacient no mira al terapeuta com separat de si mateix, en aquests rars moments ocorre la teràpia, quan el terapeuta ha oblidat els seus coneixements i el pacient ha oblidat la seva malaltia i hi ha un diàleg, un diàleg entre dos éssers. En aquest moment entre els dos succeeix la sanació. I si succeeix, el terapeuta sempre sabrà que ell només va ser un vehicle d'una força divina, d'una sanació divina, ell estarà tan agraït per l'experiència com el pacient."